Katalogsamarbejde

31. august 2011

Ny fleksibel datamodel – også for forskningsbibliotekerne

Som led i videreudvikling af databrønden, har vi nu udarbejdet en ny datamodel for DanBib og bibliotek.dk. Det måske mest interessante ved datamodellen er, at den også kan håndtere bibliotekskataloger og ikke mindst bane vej for nye fællesskaber blandt forskningsbiblioteker på områder som accession og katalogisering!

Netop disse emner har vi endevendt i SACS under forskellige vinkler som automatisk katalogberigelse, bedre materialeforsyning, udvidet samarbejde om indkøb og katalogisering, direkte katalogisering til DanBib etc. jf. ældre indlæg på denne blog.

Den nuværende datamodel for DanBib har været én af forhindringerne for at komme i gang, en anden forhindring har været bibliotekernes manglende praktiske samarbejde på tværs af institutionsgrænserne.

Nu er den første forhindring ryddet af vejen. Den nye datamodel udnytter de muligheder, der ligger i brøndteknologien, bl.a. indeholder brønden datatyper som fx dokumenter, bibliografiske poster, beholdningsdata og lokaliseringsdata samt relationer
mellem objekter. Som en sidegevinst er der i beskrivelsen af den nye datamodel også en gennemgang af terminologien. Se beskrivelsen af den nye datamodel  http://danbib.dk/index.php?doc=datamodel_ny

Per Mogens Petersen, DBC

Reklamer

7. december 2010

OCLC Connexion og Selection – Workshop

Filed under: Accession,Katalogberigelser,Katalogisering,Materialevalg — permogens @ 12:29

Torsdag den 2.12.2010 afholdt vi en workshop med deltagelse fra OCLC, de store danske forskningsbiblioteker og DBC; Program. På workshoppen gennemgik bibliotekerne deres forskellige arbejdsgange vedr. anskaffelse og katalogisering af materialer og David Whitehair fra OCLC præsenterede dataflow og forskellige muligheder i relation til WorldCat mv.

Workshoppen var gensidigt informativ og gav anledning til debat. Der blev åbnet op for fortsat drøftelse mellem enkelte biblioteker og OCLC – og vi aftalte at videndeling på disse områder i forhold til OCLC indtil videre kunne ske via denne blog. OCLC-oplæg_til_mødet_2.12.10

31. august 2010

Indkøbs- og katalogsamarbejde – udfordringer og fornyelser

Filed under: Accession,Materialeforsyning,Materialevalg — sorensb @ 14:51

Den 6. juni 2010 var der en workshop i regi af “Forum for Registrering” med titlen “Fælles om katalogen“.

På workshoppen holdte arbejdsgruppen bag denne blog nedenstående indlæg. Hent slides via links:

Fokus: Katalog

1. Projekterne, resultater og definitioner

2. DanBib, OpenCat, datamodel, scenarier

Fokus: Materialevalg

3. Leverandørmodel

4. DanBib-modellen

5. WorldCat-modellen

6. Exlibris-modellen

7. Forskel på modellerne

2. november 2009

Deltag i debatten: Fremtidens materialevalg og katalogisering

Vol 32 no 7 af DF-revy indeholder en artikel om fremtidens materialevalg og katalogisering. Artikel kan kan også hentes her.

I artiklen postuleres:

“I dag har alle forskningsbiblioteker specialkompetencer indenfor indkøb, katalogisering og klargøring af materialer. Og processerne håndteres forskelligt fra bibliotek til bibliotek. Det virker dyrt, utidssvarende og ufleksibelt.”

I artiklen anbefales det, at forskningsbibliotekerne indfører fælles processer, som kan flyde på tværs af organisatoriske skel. Dette kan realiseres indenfor et par år, hvis forskningsbibliotekerne udvikler fælles værktøjer til materialevalg, accession og katalogisering. Desuden bør der arbejdes på en gradvis overgang til en fælles katalog. Med fælles katalog menes, at alle biblioteker benytter samme bibliografiske post for en bestemt titel.

Hvad mener du? Kan det gennemføres?  Er der gevinster at hente?

22. oktober 2009

DanBib som fælles katalog 2009!

Nu igen. Forprojektet fra 2008 anbefalede at fortsætte over i et implementeringsprojekt. Det er vi nu i fuld gang med. I projektgruppen deltager repræsentater fra Statsbiblioteket (projektledelse), Det Kongelige Bibliotek, Roskilde Universitetsbibliotek, DBC og Styrelsen for Bibliotek og Medier.  Du kan læse lidt mere formelt om projektet i forbindelse med Deff-styregruppens behandling på side 21-22 i kvartalsrapporten

http://www.deff.dk/content.aspx?itemguid={FA5EA055-11CF-4D3A-97A6-408BBB5B72E4}

Projektets resultater og forslag vil snart blive lagt frem til debat på denne  blog – du kan godt begynde at spidse pennen…..

20. oktober 2009

DanBib som fælles katalog 2008

Filed under: Accession,Fælleskatalog,Katalogisering,Lokalkatalog — permogens @ 12:04

Vil investeringerne modsvare genvinsterne hvis vi går efter den “rene” vare med en ægte fælleskatalog og én titel / én post. Dette og emner som accessionsposter i fælleskatalogen, opdeling af posten i fælles, fælles-lokale og lokale data og lokal og/eller central katalogiseringsklient blev i drøftet på en workshop i foråret 2008.  En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek, Roskilde Universitetsbibliotek, Styrelsen for Bibliotek og Medier samt DBC havde udarbejdet følgende forslag til datamodel og worksflows:

https://infoshare.dtv.dk/twiki/pub/ArkitekturMiddleware/WebHome/Model_for_Faelles_Katalog-3.pdf

På grundlag af workshoppen udarbejdede arbejdsgruppen efterfølgende denne anbefaling

https://infoshare.dtv.dk/twiki/pub/ArkitekturMiddleware/WebHome/Anbefaling_-_DanBib_som_aegte_faelles_katalog.pdf

Skab en gratis hjemmeside eller blog på WordPress.com.