Katalogsamarbejde

31. august 2011

Ny fleksibel datamodel – også for forskningsbibliotekerne

Som led i videreudvikling af databrønden, har vi nu udarbejdet en ny datamodel for DanBib og bibliotek.dk. Det måske mest interessante ved datamodellen er, at den også kan håndtere bibliotekskataloger og ikke mindst bane vej for nye fællesskaber blandt forskningsbiblioteker på områder som accession og katalogisering!

Netop disse emner har vi endevendt i SACS under forskellige vinkler som automatisk katalogberigelse, bedre materialeforsyning, udvidet samarbejde om indkøb og katalogisering, direkte katalogisering til DanBib etc. jf. ældre indlæg på denne blog.

Den nuværende datamodel for DanBib har været én af forhindringerne for at komme i gang, en anden forhindring har været bibliotekernes manglende praktiske samarbejde på tværs af institutionsgrænserne.

Nu er den første forhindring ryddet af vejen. Den nye datamodel udnytter de muligheder, der ligger i brøndteknologien, bl.a. indeholder brønden datatyper som fx dokumenter, bibliografiske poster, beholdningsdata og lokaliseringsdata samt relationer
mellem objekter. Som en sidegevinst er der i beskrivelsen af den nye datamodel også en gennemgang af terminologien. Se beskrivelsen af den nye datamodel  http://danbib.dk/index.php?doc=datamodel_ny

Per Mogens Petersen, DBC

Reklamer

31. august 2010

Indkøbs- og katalogsamarbejde – udfordringer og fornyelser

Filed under: Accession,Materialeforsyning,Materialevalg — sorensb @ 14:51

Den 6. juni 2010 var der en workshop i regi af “Forum for Registrering” med titlen “Fælles om katalogen“.

På workshoppen holdte arbejdsgruppen bag denne blog nedenstående indlæg. Hent slides via links:

Fokus: Katalog

1. Projekterne, resultater og definitioner

2. DanBib, OpenCat, datamodel, scenarier

Fokus: Materialevalg

3. Leverandørmodel

4. DanBib-modellen

5. WorldCat-modellen

6. Exlibris-modellen

7. Forskel på modellerne

21. oktober 2009

Del med andre

Filed under: Fælleskatalog,Materialeforsyning,Materialevalg — permogens @ 13:18

Hvordan sikrer vi bibliotekernes brugere en hurtigere og mere effektiv forsyning med især nye materialer? En rapport til Biblioteksrådet peger bl.a. på, at DanBib som ægte fælleskatalog og WorldCat som katalogiseringskilde forventes at kunne bidrage til en forbedring af materialeforsyningen….

http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/nationale-ordninger/centralbiblioteker/koordinering-af-materialefors/

Og vejen dertil kan gå gennem deling af information om materialeanskaffelse – så tidligt som muligt!

http://ej.lib.cbs.dk/index.php/dfrevy/article/download/2667/2710

Skab en gratis hjemmeside eller blog på WordPress.com.