Katalogsamarbejde

7. december 2010

OCLC Connexion og Selection – Workshop

Filed under: Accession,Katalogberigelser,Katalogisering,Materialevalg — permogens @ 12:29

Torsdag den 2.12.2010 afholdt vi en workshop med deltagelse fra OCLC, de store danske forskningsbiblioteker og DBC; Program. På workshoppen gennemgik bibliotekerne deres forskellige arbejdsgange vedr. anskaffelse og katalogisering af materialer og David Whitehair fra OCLC præsenterede dataflow og forskellige muligheder i relation til WorldCat mv.

Workshoppen var gensidigt informativ og gav anledning til debat. Der blev åbnet op for fortsat drøftelse mellem enkelte biblioteker og OCLC – og vi aftalte at videndeling på disse områder i forhold til OCLC indtil videre kunne ske via denne blog. OCLC-oplæg_til_mødet_2.12.10

Reklamer

31. august 2010

Indkøbs- og katalogsamarbejde – udfordringer og fornyelser

Filed under: Accession,Materialeforsyning,Materialevalg — sorensb @ 14:51

Den 6. juni 2010 var der en workshop i regi af “Forum for Registrering” med titlen “Fælles om katalogen“.

På workshoppen holdte arbejdsgruppen bag denne blog nedenstående indlæg. Hent slides via links:

Fokus: Katalog

1. Projekterne, resultater og definitioner

2. DanBib, OpenCat, datamodel, scenarier

Fokus: Materialevalg

3. Leverandørmodel

4. DanBib-modellen

5. WorldCat-modellen

6. Exlibris-modellen

7. Forskel på modellerne

2. november 2009

Deltag i debatten: Fremtidens materialevalg og katalogisering

Vol 32 no 7 af DF-revy indeholder en artikel om fremtidens materialevalg og katalogisering. Artikel kan kan også hentes her.

I artiklen postuleres:

“I dag har alle forskningsbiblioteker specialkompetencer indenfor indkøb, katalogisering og klargøring af materialer. Og processerne håndteres forskelligt fra bibliotek til bibliotek. Det virker dyrt, utidssvarende og ufleksibelt.”

I artiklen anbefales det, at forskningsbibliotekerne indfører fælles processer, som kan flyde på tværs af organisatoriske skel. Dette kan realiseres indenfor et par år, hvis forskningsbibliotekerne udvikler fælles værktøjer til materialevalg, accession og katalogisering. Desuden bør der arbejdes på en gradvis overgang til en fælles katalog. Med fælles katalog menes, at alle biblioteker benytter samme bibliografiske post for en bestemt titel.

Hvad mener du? Kan det gennemføres?  Er der gevinster at hente?

21. oktober 2009

Del med andre

Filed under: Fælleskatalog,Materialeforsyning,Materialevalg — permogens @ 13:18

Hvordan sikrer vi bibliotekernes brugere en hurtigere og mere effektiv forsyning med især nye materialer? En rapport til Biblioteksrådet peger bl.a. på, at DanBib som ægte fælleskatalog og WorldCat som katalogiseringskilde forventes at kunne bidrage til en forbedring af materialeforsyningen….

http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/nationale-ordninger/centralbiblioteker/koordinering-af-materialefors/

Og vejen dertil kan gå gennem deling af information om materialeanskaffelse – så tidligt som muligt!

http://ej.lib.cbs.dk/index.php/dfrevy/article/download/2667/2710

Skab en gratis hjemmeside eller blog på WordPress.com.